Muntlig spørsmål fra Jens Stoltenberg (A) til statsministeren

Om statsministerens vurdering av forslaget om et eget kontrollorgan for våpeneksport

Datert: 27.10.2004
Besvart: 27.10.2004 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Jens Stoltenberg (A)

Spørsmål

Jens Stoltenberg (A):


Les hele debatten