Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til miljøvernministeren

Om hvorvidt det er rimelig at enkeltpersoner blir utsatt for urimelige krav om sikring av kulturminner, og at det er tjenlig i forhold til en økt satsing på kulturminnevernet

Datert: 27.10.2004
Besvart: 27.10.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp):


Les hele debatten