Muntlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om å sørge for at miljøvernorganisasjoner som bevisst bryter loven for ulovlig å sanksjonere mot lovlig fattede vedtak, mister all statsstøtte

Datert: 27.10.2004
Besvart: 27.10.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP):


Les hele debatten