Muntlig spørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om Regjeringens troverdighet i arbeidet for redusert sykefravær, når den bryter en skriftlig avtale om inkluderende arbeidsliv

Datert: 10.11.2004
Besvart: 10.11.2004 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A):


Les hele debatten