Muntlig spørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Om hvorvidt nedbemanningen i Posten, med om lag halvparten av de såkalte overtallige på trygd og flere arbeidssøkende på ventelønn, er en riktig utvikling

Datert: 10.11.2004
Besvart: 10.11.2004 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp):


Les hele debatten