Muntlig spørsmål fra Åsa Elvik (SV) til fiskeri- og kystministeren

Om å få kartlagt konsekvensane av klimaendringar for norsk fiskerinæring, på bakgrunn av ein rapport som viser at dei skjer dobbelt så fort i Arktis som elles og påverkar dei marine økosystema

Datert: 10.11.2004
Besvart: 10.11.2004 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Åsa Elvik (SV)

Spørsmål

Åsa Elvik (SV):


Les hele debatten