Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om å bekjempe vold i skolen

Datert: 25.11.2004
Besvart: 12.01.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Både enkelthendelser, omtalt gjennom media og uttalelser fra såkalte oppveksteksperter, peker på et tydelig og voksende voldsproblem i skolen. Norsk skole sliter ikke bare med et mobbeproblem og et uroproblem; vi har nå fått et fremvist voldsproblem som omfatter vold mellom elever og mellom elev og lærer. Ting kan også tyde på at den store utfordringen ligger i barneskolen.

Hva vil statsråden gjøre for å bekjempe vold i skolen?


Les hele debatten