Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om å gjennomgå gebyrene innenfor samferdsel og medvirke til at selvkost går ned for tjenester på trafikkstasjoner

Datert: 15.12.2004
Besvart: 12.01.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Økningen i statlige gebyrer har blitt en økende inntektskilde for staten, stikk imot hva hensikten var opprinnelig. I dag er gebyret for teoretisk førerprøve og utstedelse av førerkort høyere enn selvkost. Stortinget vedtok nylig en effektivisering av trafikkstasjonene, noe som skulle tilsi at selvkost går ned for tjenester på trafikkstasjonene.

Vil statsråden gjennomgå gebyrene innenfor samferdsel og medvirke til at selvkostprinsippet blir fulgt opp?


Les hele debatten