Muntlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helse- og omsorgsministeren

Om et oppslag om at sykepleiere tier om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen fordi de frykter represalier, og hva helseministeren har tenkt å gjøre med forholdene som avdekkes

Datert: 17.11.2004
Besvart: 17.11.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV):


Les hele debatten