Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruks- og matministeren

Om at departementet anker en dom som slår fast at Stortingets intensjoner når det gjelder likeverdig konkurranse i meierisektoren ikke er fulgt, og om ikke det ville være fornuftig å kontakte Stortinget

Datert: 17.11.2004
Besvart: 17.11.2004 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten