Muntlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til landbruks- og matministeren

Om at landbruksministeren delvis har fått stanset sitt eget forslag om gevinstbeskatning på landbrukseiendommer, ved at det er overdragelse innenfor familien som ikke skal beskattes

Datert: 17.11.2004
Besvart: 17.11.2004 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp):


Les hele debatten