Spørretimespørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til statsministeren

Datert: 21.12.2004
Spørsmålet er trukket tilbake

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Statsminister Kjell Magne Bondevik uttalte i Dagsrevyen 13. desember 2004 at økt lærertetthet er ønskelig.

Hva vil Regjeringen konkret gjøre for å øke lærertettheten i den norske skolen?


Les hele debatten