Muntlig spørsmål fra Reidar Sandal (A) til kommunal- og regionalministeren

Om korfor statsråden ikkje vil ta på alvor meldingane frå heile landet om at velferdstenestene blir svekte, og satse på skule og eldreomsorg i staden for å gi skattelette til dei rikaste

Datert: 24.11.2004
Besvart: 24.11.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Reidar Sandal (A)

Spørsmål

Reidar Sandal (A):


Les hele debatten