Muntlig spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om kutt i ressurssituasjonen i skolen, og hvorvidt det er ønskelig at kommunene bruker mindre på utdanning

Datert: 24.11.2004
Besvart: 24.11.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV):


Les hele debatten