Muntlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om kommuneøkonomi og skatteinngang, og samanhengen med sviktande tilbod innan skule og omsorg, og om statsråden er einig med nestleiar i Høgre om at kommunane ikkje treng meir

Datert: 24.11.2004
Besvart: 24.11.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp):


Les hele debatten