Muntlig spørsmål fra Eva M. Nielsen (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om at en rapport har vist reduksjon i ressursbruken i skolen, og hvorvidt statsråden vil bestride at det er behov for flere lærere i skolen, bl.a. for å sikre den tilpassede opplæringa

Datert: 24.11.2004
Besvart: 24.11.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Eva M. Nielsen (A)

Spørsmål

Eva M. Nielsen (A):


Les hele debatten