Spørretimespørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til miljøvernministeren

Om rovviltnemndenes kommende rolle og myndighet

Datert: 05.01.2005
Besvart: 12.01.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): Stortinget har lagt vekt på at rovviltforvaltningen skal få sterkere lokal forankring, og at det skal bygges opp et bedre tillitsforhold mellom lokalsamfunn og forvaltningsmyndigheter. Det har vært meninga at de regionale rovviltnemndene skal spille en viktig rolle for å få til dette. Nå frykter mange at de regionale nemndene vil få for lite myndighet, og at Direktoratet for naturforvaltning fortsatt blir den dominerende aktøren.

Hvordan vurderer statsråden rovviltnemndenes kommende rolle og myndighet?


Les hele debatten