Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å få ned antallet korridorpasienter ved Sykehuset Østfold

Datert: 06.01.2005
Besvart: 12.01.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Sykehuset Østfold har lenge hatt et høyt og økende antall korridorpasienter. I løpet av fjorårets 10 første måneder havnet nesten 5 000 pasienter på gangen. Statistikken for november viser at 712 syke, hvorav 513 ved sykehuset i Fredrikstad, måtte bo på gangen. Det bryter med sykehusets strategi om ikke å ha korridorpasienter.

Hva vil statsråden bidra med for å få ned antallet korridorpasienter?


Les hele debatten