Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til miljøvernministeren

Om at flere land har reservert seg mot totalfredning av ulv selv om de har ratifisert Bern-konvensjonen, og om statsråden vil ta et slikt initiativ også på Norges vegne

Datert: 06.01.2005
Besvart: 12.01.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Antall sau drept av ulv har aldri vært større enn i 2004. Nærmere halvparten av disse drapene har skjedd utenfor ulvesona som er vedtatt av stortingsflertallet. 12 land har reservert seg mot totalfredning av ulv selv om de har ratifisert Bern-konvensjonen.

Vil statsråden ta et slikt initiativ også på Norges vegne?


Les hele debatten