Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om at pasienter med lungesykdommen KOLS ikke vil få kombinasjonslegemidler uten å måtte oppsøke spesialist og så søke om tilgang, og hva statsråden vil gjøre med dette

Datert: 11.01.2005
Besvart: 19.01.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Lungesykdommen KOLS kan være alvorlig og rammer mange. Jeg er blitt kjent med at Statens legemiddelverk har vedtatt ikke å godkjenne refusjon etter § 9 i blåreseptforskriften av såkalte kombinasjonslegemidler som hittil har vært brukt både til astma og til KOLS. Det betyr at KOLS-pasientene ikke vil få slike legemidler uten å måtte oppsøke spesialist og så søke om tilgang til slik medisin. Dette står i strid med det Stortinget vedtok under behandlinga av budsjettet for 2005.

Hva vil statsråden gjøre med dette?


Les hele debatten