Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til fiskeri- og kystministeren

Om hvorvidt det magre kystvaktbudsjettet vil medføre færre patruljedøgn og inspeksjoner, eller om statsråden mener at Kystvakten kan ivareta oppgavene like bra som tidligere

Datert: 11.01.2005
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 19.01.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): I Fiskeribladet for 4. januar i år hevder sjefen for Kystvaktskvadron Nord at det magre kystvaktbudsjettet vil medføre langt færre patruljedøgn med helikopterbærende fartøyer og dermed færre inspeksjoner. Det hevdes at dette bl.a. vil medføre dårligere tall og større usikkerhet omkring den russiske omlastingen i Barentshavet.

Kan statsråden bekrefte at det er slik, eller mener statsråden at Kystvakten med gjeldende økonomiske rammer kan ivareta oppgavene like bra som tidligere?


Les hele debatten