Spørretimespørsmål fra Eli Sollied Øveraas (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om å sikre Vanylven sin status som omstillingskommune

Datert: 11.01.2005
Besvart: 19.01.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Eli Sollied Øveraas (Sp)

Spørsmål

Eli Sollied Øveraas (Sp): Vanylven kommune i Møre og Romsdal har mista svært mange arbeidsplassar dei siste åra. Tap av arbeidsplassar gir små lokalsamfunn store omstillingsutfordringar. Møre og Romsdal fylke har gitt tilsegn om å støtte omstillingsarbeidet i kommunen med ei årleg løyving på 1 mill. kr i 4 år.

Kva vil statsråden gjere for å sikre Vanylven sin status som omstillingskommune?


Les hele debatten