Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for at norske studenter som har krav på kontantstøtte i Norge, også får kontantstøtte når de studerer i utlandet

Datert: 12.01.2005
Rette vedkommende: Barne- og familieministeren
Besvart: 19.01.2005 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Kvalitetsreformen for høyere utdanning legger vekt på at norske studenter skal få internasjonal erfaring; både full utdanning i utlandet og utenlandsopphold/studie som ledd i at utdanning i Norge oppmuntres. Det er derfor viktig at rammevilkårene for studentene legges til rette for at studieopphold i utlandet kan gjennomføres uten stor økonomisk belastning for studentene.

Hva vil statsråden gjøre for at norske studenter som har krav på kontantstøtte i Norge også får kontantstøtte når de studerer i utlandet?


Les hele debatten