Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å sørge for at Ullevål og Haukeland universitetssykehus får tillatelse til å utføre blodprøvetest av gravide som har rett til fosterdiagnostikk allerede i 12. svangerskapsuke

Datert: 12.01.2005
Besvart: 19.01.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Ullevål og Haukeland universitetssykehus har søkt om å ta i bruk den nye blodprøvetesten av gravide til dem som i dag har rett til fosterdiagnostikk.

Vil statsråden sørge for at de to omtalte sykehusene får en slik tillatelse til å utføre denne prøven allerede i 12. svangerskapsuke?


Les hele debatten