Spørretimespørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til forsvarsministeren

Om å tilføre Kystvakta nok ressurser for å unngå at KV "Senja" tas ut av drift, da antall grove lovbrudd i fiskeflåten er fordoblet det siste året

Datert: 12.01.2005
Besvart: 19.01.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): Kystvaktskipet "Senja" blir tatt ut av drift f.o.m. 1. februar i år av budsjettmessige grunner, ifølge kystvaktsjefen (NRK Troms og Finnmark 12. desember 2004). Dermed blir bare 3 av 4 store kystvaktskip i drift. Kystvakta opplyser at det blir fisket ulovlig for 1 mrd. kr årlig i Barentshavet og at antall grove lovbrudd i fiskeflåten er fordoblet det siste året.

Vil statsråden på denne bakgrunn tilføre Kystvakta nok ressurser for å unngå at KV "Senja" tas ut av drift?


Les hele debatten