Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til samferdselsministeren

Om å ta initiativ til at rapporten om Ringveg Vest i Bergen blir gjort offentlig, på bakgrunn av at prisen på veiprosjektet ifølge et oppslag fortsetter å stige

Datert: 13.01.2005
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 19.01.2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): I en artikkel i Bergensavisen 5. januar går det fram at prisen på veiprosjektet Ringvei vest i Bergen fortsetter å stige. Et internt notat til vegdirektøren skal vise at prisen på prosjektets første byggetrinn har økt fra 1 010 til 1 048 mill. kr. Likevel skriver vegdirektøren i kontrakten for prosjektet at "Vegdirektoratet vil komme tilbake til kostnadsoverslag".

Vil statsråden ta initiativ til at rapporten Vegdirektoratet har fått laget om Ringvei vest blir gjort offentlig?


Les hele debatten