Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorvidt det høres rimelig ut at kommunene må betale for avliving av elg påkjørt av tog, slik Jernbaneverket nå krever

Datert: 13.01.2005
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 19.01.2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Stor-Elvdal kommune i Hedmark er en av flere kommuner som mener det er urimelig at de må betale for avliving av elg påkjørt av tog slik Jernbaneverket nå krever. Dette kan bli beløp på ca. 100 000 kr årlig. Kostnaden skyldes at pga. sikkerhetsmessige årsaker har ikke kommunens folk adgang til skinnegangen uten at det er med sikkerhetspersonell fra Jernbaneverket.

Mener statsråden dette høres rimelig ut, og vil hun bidra til at kommunene slipper denne kostnaden?


Les hele debatten