Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Om hvordan utgiftene til øvelser, herunder lønnsutgifter og øvelsestillegg, har utviklet seg

Datert: 20.01.2005
Besvart: 02.02.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): I svar til forsvarskomiteen i forbindelse med budsjettet for 2005 skriver Forsvarsdepartementet at det med dagens lønnssystem er grunn til å anta at en 20 pst. økning i øvingsbaserte aktiviteter ville innebære en økning på ca. 40 pst. i lønnsutgiftene.

Hvordan har utgiftene til øvelser, herunder lønnsutgifter og øvelsestillegg, utviklet seg fra og med 2001 og til og med 2004?


Les hele debatten