Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om at 1 av 3 personer ifølge et oppslag ikke oppnår telefonkontakt med fastlegen, til tross for at legen får betalt for hver eneste pasient på sine lister

Datert: 21.01.2005
Besvart: 02.02.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): I TV2-nyhetene den 20. januar ble det opplyst at 1 av 3 personer ikke oppnår telefonkontakt med fastlegen. Hensikten med ordningen var nettopp at alle skulle ha en fast og kjent lege å forholde seg til som skulle gi den enkelte skikkelig oppfølging. Dersom det er riktig slik det hevdes i TV2 er disse forutsetningene ikke oppfylt, til tross for at legene får betalt for hver eneste pasient på sine respektive lister. Ifølge TV2s beregninger svarer 380 fastleger bare på 50 pst. av henvendelsene.

Hva vil statsråden gjøre?


Les hele debatten