Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om å sikre at vernearbeidet i Engerdal kommune skjer i et forsvarlig tempo

Datert: 26.01.2005
Besvart: 02.02.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I Engerdal kommune vil myndighetene verne 130 km2 i rekordfart. De berørte parter føler det skjer uforsvarlig raskt. I Østlendingen 6. januar i år omtales et møte mellom fylkesmannes miljøvernavdeling i Hedmark og representanter for kommunen. Fylkesmannens representant innrømmet at det går fort grunnet tidspresset og at normale arbeidsmetoder blir lagt til side. Det utelukkes utsettelser i arbeidet, fordi det må eventuelt komme fra øverste myndighet.

Vil statsråden sikre at arbeidet skjer i et forsvarlig tempo?


Les hele debatten