Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å gjøre noe med behandlingstiden for refusjon av legemiddelet Enbrel, som mange pasienter med revmatiske sykdommer har måttet søke seg over på etter at Vioxx ble trukket fra markedet

Datert: 26.01.2005
Besvart: 02.02.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med at legemiddelet Vioxx ble trukket fra markedet så har mange av de pasientene som ble rammet av dette måttet søkt seg over på legemiddelet Enbrel. Mange av disse er tildels meget hardt rammet av revmatiske sykdommer og er svært avhengig av medisiner for å kunne fungere. En person har i brevs form først fått beskjed om at søknad om refusjon vil ta 2 måneder mens han i et nytt brev samme dag får beskjed om at det kan ta 4 måneder.

Hva vil statsråden gjøre med denne altfor lange behandlingstiden?


Les hele debatten