Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om boikott av nasjonale prøver, og hvilke konsekvenser dette får for de som oppfordrer og de som følger oppfordringen

Datert: 27.01.2005
Besvart: 02.02.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Innføring av obligatoriske nasjonale prøver ble støttet av et samlet storting som ledd i arbeidet med å bedre læringsresultatene i norsk skole bl.a. ved hjelp av underveismålinger om læringsresultatet hos elever på ulike klassetrinn. Elevorganisasjon, enkeltelever og lærere har direkte eller indirekte oppfordret til boikott eller levering av blank besvarelse.

Hvilke konsekvenser får dette for de som oppfordrer og de som følger oppfordringen?


Les hele debatten