Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeri- og kystministeren

Om at strukturendringene i fiskeflåten har ført til en økning av kapasiteten i havflåten og en reduksjon i kystflåten, og hvilke konsekvenser denne forskyvningen vil få for fiskeripolitikken

Datert: 27.01.2005
Besvart på vegne av: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 02.02.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Riksrevisjonen har påpekt at strukturendringen i fiskeflåten har ført til økt kapasitet, mens intensjonen har vært å få ned kapasiteten og øke lønnsomheten. Strukturtiltakene har ikke redusert kapasiteten og økt lønnsomheten, men derimot ført til en relativ økning av kapasiteten i havflåten og en reduksjon i kystflåten.

Hvordan ser statsråden på denne forskyvningen av kapasiteten i havfiskeflåten og kystflåten, og hvilke konsekvenser vil denne forskyvningen få for fiskeripolitikken?


Les hele debatten