Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til miljøvernministeren

Om å bidra til at forskere og lokale interesser langs Drammenselva får midler til å finne svar på om norsk villaks kan utvikle arvelig motstandskraft mot parasitten Gyrodactylus salaris

Datert: 01.02.2005
Besvart: 09.02.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): I Villaksutvalgets innstilling (NOU 1999:9) påpekes nødvendigheten av å finne ut om norsk villaks kan utvikle arvelig motstandskraft mot parasitten Gyrodactylus salaris. Usikkerheten om effekten av rotenon gjør dette spørsmålet enda viktigere. I 5 år har en gruppe forskere og lokale interesser langs Drammenselva søkt om midler for å finne svar på spørsmålet. Et forsøk ble gjennomført på dugnad for 2 år siden, men er stoppet opp i påvente av manglende finansiering.

Vil statsråden bidra til at forsøket kan sluttføres?


Les hele debatten