Spørretimespørsmål fra Britt Hildeng (A) til arbeids- og sosialministeren

Om å sikre rask og god service for funksjonshemmede som trenger utstyr fra hjelpemiddelsentralene

Datert: 03.02.2005
Besvart: 16.02.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Syke, eldre og uføre rammes hardt etter at hjelpemiddelsentralene i flere prøvefylker har tatt i bruk nytt datasystem. Flere funksjonshemmede må f.eks. nå vente flere måneder på rullestolreparasjon. Det brukes lengre tid på søknadsbehandling, og selv etter positiv avgjørelse, er det lang og uviss ventetid på levering.

Hva vil statsråden gjøre, både på kort og lang sikt, for å sikre rask og god service for funksjonshemmede som trenger utstyr fra hjelpemiddelsentralene?


Les hele debatten