Spørretimespørsmål fra May Britt Vihovde (V) til fiskeri- og kystministeren

Om å instruere Kystdirektoratet om at kommunene for fremtiden orienteres og tas med på råd før strandsettingsplasser for havarerte skip pekes ut

Datert: 26.01.2005
Besvart: 09.02.2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

May Britt Vihovde (V)

Spørsmål

May Britt Vihovde (V): Jeg viser til omtalen av strandsettingsplasser i St.meld. nr. 14 for 2004-2005 om sjøsikkerhet og oljevernberedskap. Flere kommunepolitikere har reagert på at de ikke er tatt med på råd eller er orientert når Kystdirektoratet har plukket ut strandsettingsplasser for havarerte skip som lekker olje.

Kan statsråden redegjøre for om dette er vanlig praksis, og vil statsråden vurdere å instruere Kystdirektoratet om at kommunene for fremtiden orienteres og tas med på råd før strandsettingsplasser pekes ut?


Les hele debatten