Spørsmål ved møtets slutt fra Carl I. Hagen (FrP) til utenriksministeren

Datert: 16.01.1991
Besvart: 16.01.1991 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): Fra Carl I. Hagen til utenriksministeren om Norges holdning til kravet om en kobling mellom Golf-krisen og andre Midtøstenspørsmål


Les hele debatten