Spørsmål ved møtets slutt fra Theo Koritzinsky (SV) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 27.04.1990
Besvart: 27.04.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): Fra Theo Koritzinsky til kirke- og kulturministeren om departementets manglende oppfølging av Arbeidstilsynets pålegg om utbedring av ventilasjonsanlegget ved Statens filmsentral


Les hele debatten