Spørsmål ved møtets slutt fra Carl I. Hagen (FrP) til stortingspresidenten

Datert: 03.05.1988
Besvart: 03.05.1988 av stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): Fra Carl I. Hagen om adgangen til å ta opp saker ved møtets avslutning


Les hele debatten