Spørretimespørsmål fra Jørund Leknes (SV) til miljøvernministeren

Om å sikre at det ikke gjennomføres inngrep i den verneverdige naturskogen i Stordalen i Sogn og Fjordane og Bevøy i Østfold, som nå er truet av utbygging av henholdsvis skogsbilvei og kraftgate

Datert: 03.02.2005
Besvart: 09.02.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Jørund Leknes (SV)

Spørsmål

Jørund Leknes (SV): Daværende miljøvernminister Børge Brende lovet i Aftenposten 1. august 2003 at ingen verneverdig skog vil gå tapt og at Regjeringen vil gå inn med midlertidig vern, hvis slik ødeleggelse skulle finne sted. Verneverdig naturskog i Stordalen i Sogn og Fjordane og på Bevøy i Østfold er nå truet av utbygging av henholdsvis skogsbilvei og kraftgate.

Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at det ikke gjennomføres inngrep i den verneverdige naturskogen i Stordalen og Bevøy?


Les hele debatten