Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeri- og kystministeren

Om hva som kan gjøres for at man også i fremtiden kan beholde Lofotoppsynet slik det er i dag

Datert: 03.02.2005
Besvart: 09.02.2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Etter oppslag i Fiskeribladet tirsdag 1. februar 2005 fremgår det at Lofotoppsynet er under sterkt press.

Hva vil statsråden gjøre for at man også i fremtiden kan beholde Lofotoppsynet slik det er i dag og unngå arbeidsrettssaker om oppsigelsene?


Les hele debatten