Spørretimespørsmål fra Kjell Engebretsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om at Follo-befolkningen ikke har fått nytt sykehus og virksomheten ved Ski sykehus blir trappet ned, og hva som ligger i uttalelsen om at det med tiden vil vokse fram en lokalsykehusfunksjon

Datert: 04.02.2005
Besvart: 16.02.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Kjell Engebretsen (A)

Spørsmål

Kjell Engebretsen (A): For kort tid siden mottok helse- og omsorgsministeren 25 000 underskrifter med krav om å opprettholde virksomheten i sin helhet ved Ski sykehus. Follobefolkningen som utgjør langt over 100 000 mennesker i en region i stadig vekst, er tidligere lovet et nytt sykehus. Det har de ikke fått og det lokalsykehuset de har blir trappet ned. Statsråden uttalte at han trodde "at det med tiden vil vokse fram en lokalsykehusfunksjon".

Hva ligger i denne uttalelsen?


Les hele debatten