Muntlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om statsråden meiner storleiken på kommunane er avgjerande for om ein har eit godt tenestetilbod eller ikkje

Datert: 19.01.2005
Besvart: 19.01.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp):


Les hele debatten