Muntlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt det er Regjeringens politikk at helseregionene skal fjernes og makten sentraliseres i et enormt byråkrati

Datert: 19.01.2005
Besvart: 19.01.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A):


Les hele debatten