Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til landbruks- og matministeren

Om å foreslå endringer i regelverket for å sikre nisjeprodusentene en akseptabel tilgang til markedet

Datert: 03.02.2005
Besvart: 16.02.2005 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Stortinget har gjennom verdiskapingsprogrammet i landbruket stimulert til økt nisjeproduksjon. Nå hevdes det at nisjebedrifter som f.eks. Norsk Viltprodukt AS skvises fra markedet fordi de store kjedene gjennom sin økonomiske styrke presser dem ut.

Vil statsråden foreslå endringer i regelverket for å sikre nisjeprodusentene en akseptabel tilgang til markedet?


Les hele debatten