Spørretimespørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til forsvarsministeren

Datert: 01.02.2005
Spørsmålet er trukket tilbake

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Stortinget har i flere omganger understreket at Hovedarsenalet Hovemoen på Lillehammer skal videreføres. Senest i Budsjett-innst. S. nr. 7 for 2004-2005 som blei behandlet 2. desember i fjor, uttalte en enstemmig forsvarskomité følgende: "Komiteen mener at Hovemoen lager på Lillehammer skal videreføres som lager, tilpasset Forsvarets behov og med de nødvendige lagerfunksjoner." Nå får vi melding om at dette ikke skjer.

Er det slik at statsråden neglisjerer Stortingets uttrykte vilje?


Les hele debatten