Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Om å medvirke til at transportører av torv kan fortsette med forenklet tollbehandling

Datert: 03.02.2005
Besvart: 16.02.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Degernes Torvstrøfabrikk foredler torv og jord til gartnerier og hagesentra med egne ressurser og import fra Sverige. Råvareimporten har gått over tollstasjonen Høgen/Kornsjø hele døgnet og transportørene har utført tollbehandlingen. Tollregion Øst-Norge vil nå ha torvtransporten om Svinesund utenom åpningstid, men transportører av tømmer og flis kan fortsette med forenklet tollbehandling.

Vil statsråden medvirke til at naturproduktet torv likebehandles med tømmer og flis ved tollbehandling?


Les hele debatten