Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Om forholdet mellom Siemens Business Service og Forsvaret, og hvorvidt statsråden kan avkrefte at Forsvaret har betalt for kostnader som Siemens alt har fått dekket av sine underleverandører

Datert: 09.02.2005
Besvart: 16.02.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): VG har satt søkelyset på forholdet mellom Siemens Business Service og Forsvaret. IT-kontrakten FISBasis mellom partene Siemens og Forsvaret begynte å løpe fra januar 2001. Avtalen har som ett punkt at Siemens ikke kan ta høyere dekningsgrad, som er pris fratrukket kostpris, enn 8 pst. på levert utstyr.

Medfører det riktighet at dekningsgraden i noen år har vært høyere enn 8 pst., og kan statsråden avkrefte at Forsvaret på andre måter har betalt for kostnader som Siemens alt har fått dekket av sine underleverandører?


Les hele debatten