Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til statsministeren

Om det er god familiepolitikk å skilje mor og barn mot deira vilje, med bakgrunn i at fem barn har fått opphald i Noreg, medan mora har fått avslag på sin søknad

Datert: 09.02.2005
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 16.02.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Fem barn i alderen 3 til 19 år har fått opphald i Noreg medan mora har fått avslag på sin søknad. Statsministeren kan ikkje gripa inn i ei einskildsak. Han leiar ei regjering som meiner å profilera seg på ein god familiepolitikk. Regjeringa er også ansvarleg for dagens flyktningpolitikk.

Meiner statsministeren at det er god familiepolitikk å skilja mor og barn mot deira vilje og såleis også bryta FNs barnekonvensjon, eller vil han gjere noko for å sikra ein annan og meir barnevenleg praksis?


Les hele debatten