Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om muligheten for at en farlig utvikling av det såkalte "fugleviruset" kan komme til å ramme Norge med stor tyngde, og hvorvidt situasjonen er under kontroll

Datert: 10.02.2005
Besvart: 16.02.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Det har vært mye fokus på det såkalte "fugleviruset" og muligheten for at en farlig utvikling av viruset kan komme til å ramme Norges befolkning med stor tyngde. Under behandlingen av St.prp. nr. 43 (2003-2004), våren 2004, bevilget Stortinget 29 mill. kr til innkjøp av 200 000 kurer av antivirale legemidler og 2 millioner doser influensavaksine.

Er det, med den siste tids utvikling av viruset i andre deler av verden og den informasjon som i dag er tilgjengelig, statsrådens vurdering at situasjonen er under kontroll?


Les hele debatten